Een nieuwe zonnecentrale bij MARIN! Doet u mee?

DSC_9002MARIN stelt een nieuw dak ter beschikking voor een nieuwe zonnecentrale. Bij de inschrijving voor de nieuwe zonnecentrale krijgen MARIN medewerkers voorrang, maar er kunnen ook zonnestroomdelen beschikbaar komen voor geïnteresseerde Wageningers. Interesse? Doet u mee?

Stuur ons vrijblijvend een email als u geïnteresseerd bent! Bent u zelf niet geïnteresseerd of heeft u al zonnepanelen, laat het dan uw buurman of buurvrouw weten.

Stuur de email naar: info@marinopzon.nl onder vermelding van:
– vrijblijvende voorinschrijving zonnecentrale MARIN op Zon
– uw naam, adres en telefoonnummer
– een indicatie van het aantal zonnestroomdelen waarin u geïnteresseerd bent

ACHTERGROND

De zonnecentrale van Wageningen op Zon op de diepwatertank bij MARIN draait inmiddels 16 maand naar verwachting. Aanvankelijk is dit project opgestart als ‘zogenaamd postcoderoosproject, waarbij deelnemers die in de nabijheid van de zonnecentrale wonen gebruik kunnen maken van energiebelastingkorting op de energienota. Omdat maar weinig MARIN medewerkers in de postcodegebieden rond het MARIN wonen hebben destijds weinig MARIN medewerkers zich kunnen inschrijven voor deelname. Toen het project gebruik ging maken van SDE+ subsidie en deelname niet meer afhankelijk was van het postcodegebied was het project al volgeschreven. Om ook MARIN medewerkers de kans te geven deel te investeren in ‘eigen’ duurzame stroomopwekking op het dak bij MARIN, stelt MARIN het dak van het SMB bassin ter beschikking voor een nieuwe zonnecentrale. Een nieuwe projectcoöperatie MARIN op Zon is inmiddels opgericht. Bij de inschrijving voor de nieuwe zonnecentrale krijgen MARIN medewerkers voorrang, maar er kunnen ook zonnestroomdelen beschikbaar komen voor andere geïnteresseerde Wageningers.

HOE WERKT HET?

Een groot zonne-energiesysteem wordt opgesplitst in zonnestroomdelen. U koopt één of meer zonnestroomdelen om uw eigen stroom op te wekken. Een zonnestroomdeel levert jaarlijks 220-250 kWh op (een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kWh). De opgewekte stroom wordt verkocht aan een energieleverancier. Bij Wageningen op Zon bijvoorbeeld wordt de stroom aan Qurrent verkocht en de leden kunnen als ze dat willen hun ‘eigen’ duurzame stroom weer afnemen van Qurrent. Het exploitatieresultaat van de coöperatie uit de verkoop van stroom en subsidies wordt na aftrek van de kosten (bv. verzekeringen) jaarlijks naar rato aan de leden van de coöperatie uitbetaald. De opgewekte stroom is live te volgen via internet. Je wordt lid van de energiecoöperatie MARIN op Zon en bent via de coöperatie mede-eigenaar van het zonnestroomsysteem.

WAAROM MEEDOEN?

  • Je kunt geen of onvoldoende zonnepanelen op je eigen dak plaatsen
  • 100% duurzaam: je wekt lokaal je eigen groene stroom op
  • Voordelig: met zonnestroomdelen ben je al snel goedkoper uit
  • Jaarlijks rendement op je investering in zonnepanelen

DE ZONNECENTRALE

De systeemgrootte van de zonnecentrale wordt aangepast op het aantal deelnemers. Met een systeem van 300 kW, bijvoorbeeld, kunnen minimaal 75 huishoudens hun volledige elektraverbruik van gemiddeld 3500 kWh per jaar opwekken.

VOORINSCHRIJVING

Indien u geïnteresseerd bent in deelname kunt u zich voorinschrijven voor één of meerdere zonnestroomdelen. Het verplicht nog tot niets. Pas nadat er zekerheid gegeven kan worden over de financiering en de financiële consequenties zal er om een definitieve deelname worden gevraagd. In de tussentijd houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Stuur ons vrijblijvend een email als u geïnteresseerd bent. Bent u zelf niet geïnteresseerd of heeft u al zonnepanelen, laat het dan uw buurman of buurvrouw weten.

Stuur de email naar: info@wageningenopzon.nl onder vermelding van:
– vrijblijvende voorinschrijving zonnecentrale MARIN op Zon
– uw naam, adres en telefoonnummer
– een indicatie van het aantal zonnestroomdelen waarin u geïnteresseerd bent

AFM disclaimer