Veel belangstelling voor nieuwe zonnecentrale bij MARIN

DSC_8943MARIN stelt een nieuw dak ter beschikking voor een nieuwe zonnecentrale. Inmiddels hebben 100 huishoudens door middel van de voorinschrijving aangeven interesse te hebben in deelname aan de zonnecentrale, waarvan 51 medewerkers van Marin. Bij de inschrijving krijgen MARIN medewerkers voorrang, maar er kunnen ook zonnestroomdelen beschikbaar komen voor geïnteresseerde Wageningers. Interesse? Doet u mee?

Stuur ons vrijblijvend een email als u geïnteresseerd bent! Bent u zelf niet geïnteresseerd of heeft u al zonnepanelen, laat het dan uw buurman of buurvrouw weten.

Stuur de email naar: info@wageningenopzon.nl onder vermelding van:
– vrijblijvende voorinschrijving zonnecentrale MARIN op Zon
– uw naam, adres en telefoonnummer
– een indicatie van het aantal zonnestroomdelen waarin u geïnteresseerd bent

ACHTERGROND

De zonnecentrale van Wageningen op Zon op de diepwatertank bij MARIN draait inmiddels 4,5 maand naar verwachting. Aanvankelijk is dit project opgestart als ‘zogenaamd postcoderoosproject, waarbij deelnemers die in de nabijheid van de zonnecentrale wonen gebruik kunnen maken van energiebelastingkorting op de energienota. Omdat maar weinig MARIN medewerkers in de postcodegebieden rond het MARIN wonen hebben destijds weinig MARIN medewerkers zich kunnen inschrijven voor deelname. Toen het project gebruik ging maken van SDE+ subsidie en deelname niet meer afhankelijk was van het postcodegebied was het project al volgeschreven. Om ook MARIN medewerkers de kans te geven deel te investeren in ‘eigen’ duurzame stroomopwekking op het dak bij MARIN, stelt MARIN het dak van het SMB bassin ter beschikking voor een nieuwe zonnecentrale. Een nieuwe projectcoöperatie MARIN op Zon is inmiddels opgericht. Bij de inschrijving voor de nieuwe zonnecentrale krijgen MARIN medewerkers voorrang, maar er kunnen ook zonnestroomdelen beschikbaar komen voor andere geïnteresseerde Wageningers.

Subsidie bugerparticipatie provincie

Op basis van de eerste inschrijvers hebben we in februari een aanvraag ingediend voor de subsidie burgerparticipatie voor lokale duurzame energieprojecten van de provincie Gelderland. In maart hebben we ruim €73.000,= toegekend gekregen voor ons project! Dat is een belangrijke eerste stap om het project financieel haalbaar te kunnen realiseren.

SDE+ exploitatiesubsidie

In aanvulling op de subsidie burgerparticipatie van de provincie vragen we SDE+ exploitatiesubsidie aan bij het rijk. Ook deze subsidie is noodzakelijk om de zonnecentrale financieel rendabel t.b.v. de leden te kunnen exploiteren. De toekenning van deze subsidie is afhankelijk van het beschikbare budget en in concurrentie met andere aanvragen, waarbij aanvragen die minder subsidie nodig hebben (als bv. windenergie) voor gaan. We hopen dat het dit najaar lukt.

HOE WERKT HET?

Een groot zonne-energiesysteem wordt opgesplitst in zonnestroomdelen. U koopt één of meer zonnestroomdelen om uw eigen stroom op te wekken. Een zonnestroomdeel levert jaarlijks 220-250 kWh op (een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kWh). De opgewekte stroom wordt verkocht aan een energieleverancier. Bij Wageningen op Zon bijvoorbeeld wordt de stroom aan Qurrent verkocht en de leden kunnen als ze dat willen hun ‘eigen’ duurzame stroom weer afnemen van Qurrent. Het exploitatieresultaat van de coöperatie uit de verkoop van stroom en subsidies wordt na aftrek van de kosten (bv. verzekeringen) jaarlijks naar rato aan de leden van de coöperatie uitbetaald. De opgewekte stroom is live te volgen via internet. Je wordt lid van de energiecoöperatie MARIN op Zon en bent via de coöperatie mede-eigenaar van het zonnestroomsysteem. Het gemiddelde jaarlijkse rendement van de zonnecentrale van MARIN op Zon is uiteindelijk afhankelijk van de te verkrijgen subsidies en komt naar verwachting uit tussen 3 en 5%. Dat is hoger dan het huidige rendement van uw spaarrekening.

WAAROM MEEDOEN?

  • Je kunt geen of onvoldoende zonnepanelen op je eigen dak plaatsen
  • 100% duurzaam: je wekt lokaal je eigen groene stroom op
  • Voordelig: met zonnestroomdelen ben je al snel goedkoper uit
  • Jaarlijks rendement op je investering in zonnepanelen

DE ZONNECENTRALE

De systeemgrootte van de zonnecentrale wordt aangepast op het aantal deelnemers. Met een systeem van 300 kW, bijvoorbeeld, kunnen minimaal 75 huishoudens hun volledige elektraverbruik van gemiddeld 3500 kWh per jaar opwekken.

DEFINITIEVE INSCHRIJVING

Wanneer kunt u definitief inschrijven? Dat is afhankelijk van de toekenning van de SDE+ subsidie. Als dit najaar de subsidie toegekend wordt verwachten we begin volgend jaar de definitieve inschrijving te kunnen organiseren. Alle juridische zaken (opstalrecht, deelnameovereenkomsten), technische zaken (offerteaanvragen voor de zonnecentrale en de netaansluiting) en een sluitende business case hebben we dan klaar.

AFM disclaimer