Postcoderoos OF SDE+

POSTCODEROOS OF SDE+ SUBSIDIE

Sinds1 januari 2014 kunnen huishoudens die via een coöperatie collectief investeren in zonnepanelen op een ander dak (dan het dak van de eigen woning) gebruik maken van een belastingkorting op de energienota (de regeling verlaagd tarief energiebelasting). Maar alleen huishoudens die in de nabijheid van het collectieve systeem wonen kunnen van de belastingkorting gebruik maken!

Postcoderoos 6708In de Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting is voor de afbakening van lokale energie  gekozen voor de zogenoemde postcoderoos met als kleinste eenheid het gebied waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben. Hierbij staat de productie-installatie in het centrale postcodegebied. Leden kunnen profiteren van de belastingkorting als ze in de zogenaamde postcoderoos wonen. Dit zijn alle postcodes met dezelfde vier cijfers als het postcodegebied waarin de productie-installatie staat, plus de direct hieraan grenzende postcodes.
Ga naar de interactieve postcoderooskaart van Wageningen.

Het is een regeling die tot doel heeft de decentrale opwekking van duurzame energie te stimuleren. Maar de regeling kent ook enkele nadelen:

  • Bij verhuizen uit de postcoderoos vervalt het recht op belastingkorting.
  • Bij productie van meer stroom dan het eigen verbruik vervalt de belastingkorting over de extra productie. Dat kan een probleem zijn als men energie gaat besparen.
  • Niet alle energieleveranciers faciliteren de uitbetaling van de belastingkorting (NUON bijvoorbeeld).
  • De regeling kende beperkingen voor het aantal ondernemers (zzp’ers) dat kon deelnemen. Deze beperking is inmiddels verruimd.

Als alternatief voor de regeling belastingkorting heeft Coöperatie Wageningen op Zon eind 2014 SDE+ subsidie aangevraagd. Dat is een exploitatiesubsidie waarbij per geproduceerde kWh gedurende 16 jaar evenveel subsidie wordt uitgekeerd als de belastingkorting uit de regeling verlaagd tarief.  Deze subsidie is toegekend en de coöperatie heeft besloten het aanbod aan leden daarop te baseren.

Het aanbod met SDE+ subsidie heeft de volgende voordelen:

  • De postcode van de deelnemer is niet meer bepalend voor de deelname. Ieder huishouden kan in principe meedoen.
  • Bij verhuizen hoeft de deelname niet beëindigd te worden.
  • Er zijn geen beperkingen voor ondernemers.
  • Het verplicht moeten overstappen van energieleverancier (omdat de eigen leverancier niet meewerkt) is niet meer noodzakelijk.
  • Als je door besparing meer opwekt dan je verbruikt wordt je niet gekort.

Deze redenen waren doorslaggevend om voor de centrale Wageningen op Zon gebruik te maken van de toegekende SDE+ subsidie van het Rijk.

 

Postcoderoos 6708