Statuten Coöperatie Wageningen op Zon U.A.

Coöperatie Wageningen op Zon is op 16 juli 2014 opgericht als zogenaamde ‘postcoderoos-coöperatie’ waarbij de leden gebruik maken  van de fiscale regeling verlaagd tarief uit de wet belasting op milieugrondslag.

Als alternatief voor de regeling verlaagd tarief heeft Coöperatie Wageningen op Zon eind 2014 SDE+ subsidie aangevraagd. Dat is een exploitatiesubsidie waarbij per geproduceerde kWh gedurende 16 jaar evenveel subsidie wordt uitgekeerd als de belastingkorting uit de regeling verlaagd tarief.  Deze subsidie is toegekend en de coöperatie heeft besloten het aanbod aan leden daarop te baseren. Daarop zijn op 12 mei 2015 de statuten van de coöperatie aangepast.

20150512 Aangepaste statuten Cooperatie Wageningen op Zon web