Nieuwsbrief 1 – Wageningen op Zon

NIEUWSBRIEF WAGENINGEN OP ZON

INHOUD

100 GEÏNTERESSEERDEN IN WAGENINGEN OP ZON!

zonnepaneel99 Na de eerste berichten van Wageningen op Zon over de mogelijkheid voor Wageningers om te investeren in een grote zonnecentrale in Wageningen eind januari hebben zich tegen de 100 geïnteresseerden gemeld. Uit de vele reacties blijkt een grote interesse van Wageningers die graag hun eigen elektriciteit duurzaam opwekken maar zelf geen geschikt dak hebben. De regeling verlaagde energiebelasting bij collectieve opwekking maakt dat nu ook financieel interessant. Het is even stil geweest maar we hebben zeker niet stil gezeten. Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden waar we staan en waaraan we gewerkt hebben.

HET DAK VOOR ONZE ZONNECENTRALE

zonnepanelenHet dak waarop het zonne-energiesysteem geplaatst wordt is van groot belang. Om uw investering veilig te kunnen doen is het belangrijk dat er zekerheid is op gebruik van het dak voor een lange periode. Dat stelt eisen aan de dakeigenaar. Dat dient een partij te zijn waarvan de continuïteit gewaarborgd is. Maatschappelijke organisaties of wetenschappelijke instellingen verdienen dan de voorkeur boven vastgoed van een commerciële partij. Wageningen op Zon is in gesprek met een wetenschappelijke instelling met een groot en geschikt dak. Het principebesluit over ons voorstel wordt over 2 weken in de raad van bestuur genomen. We zullen u natuurlijk gelijk informeren als we groen licht krijgen. Maar we zetten niet in op 1 dak. We zijn ook in gesprek met andere dakeigenaren en met bureau Qing die de haalbaarheid van een zonnecentrale op stortplaats de Keyenberg onderzoekt.

57.000 POTENTIËLE DEELNEMERS IN DE POSTCODEROOS

PC 6708De investering in zonnepanelen op een ander dak is sinds 1 januari van dit jaar interessant door invoering van de regeling verlaagde energiebelasting bij collectieve opwek. Voor de elektriciteit die uw zondeel in de installatie opwekt krijgt u van uw energieleverancier een korting op de energiebelasting via uw energierekening. Alleen deelnemers die in de zogenaamde ‘postcoderoos’ rondom de opwekinstallatie wonen kunnen van de regeling gebruik maken. Dat zijn de 4-cijferinge postcodegebieden die grenzen aan het postcodegebied van de opwekinstallatie. Het dak waarop wij onze installatie willen realiseren valt in postcodegebied 6708. Dat is voor Wageningen het postcodegebied waarvan de postcoderoos de meeste inwoners heeft, te weten 57.000 inwoners. Daaronder vallen naast het grootste deel van Wageningen ook Rhenen, het Binnenveld en Bennekom.

WAT KOST HET EN WAT LEVERT HET OP?

zon-delen van wageningen op zonne-energieDaarover stelden verschillende mensen vragen. We hebben een rekenmodel opgesteld om de kosten en baten goed door te kunnen rekenen. Er zijn echter nog enkele onzekere posten zoals de aansluit- en netwerkkosten en mogelijke kosten voor de administratieve afhandeling van de belastingskorting. Daarnaast zijn afspraken met energieleveranciers over een aantrekkelijk leveringstarief van invloed. We verwachten dat het met voldoende deelnemers mogelijk wordt om zondelen met een opbrengst van gemiddeld 500 kWh/jaar voor circa €500-550 te kunnen aanbieden. Het gaat dan om een investering van ongeveer €250 per zonnepaneel. Het jaarlijks rendement in de vorm van belastingkorting op uw energierekening en een uitkering van de coöperatie zal naar verwachting boven de 5% liggen. Als we uitgaan van goede afspraken met een energieleverancier zouden we ook 9% kunnen noemen, maar we blijven nu liever aan de voorzichtige kant. Zodra de kosten en baten definitief zijn zullen we die transparant in beeld brengen. Daarbij stellen we ook een overzicht op van risico’s die van invloed kunnen zijn op de opbrengst en van de wijze waarop die zo goed mogelijk afgedekt zijn.

SAMENWERKING MET ANDERE INITIATIEVEN

Hier_opgewekt_01_RGBIn grote lijnen zijn de juridische, fiscale en financiële aspecten van de regeling verlaagde energiebelasting bij collectieve opwek duidelijk. Op een aantal aspecten bestaat echter nog onduidelijkheid. Ondersteund door Hieropgewekt werken in heel het land lokale initiatieven aan de opzet van ‘postcoderoosprojecten’ en aan het ophelderen van deze aspecten die van invloed zijn op de de kosten en baten voor deelnemers. Wageningen op Zon werkt hieraan nauw samen met Hieropgewekt, met Stichting Zonne-energie Wageningen en is mede-initiatiefnemer van een provinciale werkgroep waarin Gelderse initiatieven kennis en ervaring delen.

MEER INFORMATIE OF MEEDOEN?

Icoon-Zonnig-Wageningen_HRAls u vragen heeft stuurt u ons dan gerust een email. Op 10 en 14 april a.s. zijn wij ’s avonds ook aanwezig op de informatiemarkt van Zonnig Wageningen in de bibliotheek. Zodra ons dak zeker is gaan we u uitnodigen voor een informatieavond. We hopen dat we dat in de loop van april kunnen doen.
Wilt u meedenken of meedoen? Heeft u bijvoorbeeld juridische, fiscale, boekhoudkundige kennis of andere ervaring? Laat het ons weten dan maken we een afspraak.