Informatie bij de inschrijving

INFORMATIE BIJ DE INSCHRIJVING VOOR ZONNESTROOMDELEN VAN DE ZONNECENTRALE

U wilt uw eigen stroom duurzaam opwekken maar u heeft geen geschikt dak voor zonnepanelen. Burgercoöperatie Wageningen op Zon maakt het mogelijk om gezamenlijk te investeren in een zonnecentrale op het dak van maritiem onderzoeksinstituut MARIN in Wageningen.

WAAROM MEEDOEN?

 • 100% groen en lokaal: uw wekt in Wageningen uw eigen groene stroom op
 • Voordelig: met zonnestroomdelen bent u goedkoper uit
 • Jaarlijks rendement op uw investering in zonnepanelen
 • Eenvoudig: na uw inschrijving regelt de Coöperatie (bijna) alles
 • U krijgt online inzicht uw opgewekte energie

HOE WERKT HET?

 • We realiseren een zonnestroomcentrale
 • Deze centrale wordt opgedeeld in zonnestroomdelen.
 • Een zonnestroomdeel levert jaarlijks circa 217 kWh op.
 • U krijgt de netto opbrengst uit de exploitatie van uw zonnestroomdelen jaarlijks uitgekeerd.
 • Uw eigen opgewekte stroom is online te volgen.
 • U kunt uw zelf opgewekte stroom thuis laten afleveren door energieleverancier Qurrent.

HET DAK VOOR DE ZONNECENTRALE

zonnepaneel99We zijn het MARIN eens geworden over de voorwaarden voor het gebruik van het dak voor lange termijn en het opstalrecht dat het eigendom van de zonnecentrale van de coöperatie en daarmee van uw investering zeker stelt.

We kunnen op het dak een systeem realiseren van 200 kWp dat per jaar ruim 170.000 kWh aan duurzame stroom kan produceren. Dat is voldoende voor het volledige stroom verbruik van 50 gemiddelde huishoudens (3500 kWh).

DE KOSTEN

zon-delen van wageningen op zonne-energieVoor uw Zonnestroomdelen, die de opbrengst van 1 standaard zonnepaneel van 250 Wp vertegenwoordigen, betaalt u per Zonnestroomdeel éénmalig een bedrag van €290 incl. BTW en u krijgt binnen 6 maanden €64 aan BTW terug van de Coöperatie. Uw netto investering per Zonnestroomdeel is €226. Leden die niet overstappen op Qurrent betalen daarnaast jaarlijk €3 per Zonnestroomdeel aan contributie.

De investering is lager dan voor investeren in zonnepanelen op eigen dak. Dat kan door het schaalvoordeel en door een investeringssubsidie van de provincie Gelderland voor lokale duurzame energieprojecten waarin minimaal 50 burgers participeren.

DE BATEN

De netto opbrengsten uit de exploitatie worden jaarlijks door de Coöperatie aan de leden naar rato van Zonnestroomdelen uitgekeerd. De opbrengsten bestaat uit de verkoop van de opgewekte stroom en de SDE+ subsidie die voor 15 jaar (plus 1 extra jaar) door het Rijk gegarandeerd is.

VERWACHT VOORDEEL EN RENDEMENT

De technische levensduur van de zonnepanelen is 25-30 jaar maar we gaan uit van een looptijd van 20 jaar. Net als bij de investering in zonnepanelen op uw eigen dak is het rendement onder meer afhankelijk van de ontwikkeling van de stroomprijs, de geproduceerde hoeveelheid zonnestroom en het verloop van de exploitatiekosten. Met de volgende uitgangspunten:

 • stijging van de stroomprijs met 2% per jaar
 • indexatie van de kosten met 2% per jaar (inflatie)
 • systeemopbrengst 875 kWh/kWp

bedraagt het te verwachten jaarlijkse rendement 5% en is de inleg terugverdiend na 10 jaar.

Saldo kosten en baten 1 zonnbestroomdeel

ENERGIEBEDRIJF

logo QurrentDe stroom die de zonnecentrale opwekt wordt door de Coöperatie geleverd aan energieleverancier Qurrent. De opbrengst daarvan wordt door de Coöperatie als onderdeel van de jaarlijkse vergoeding (het rendement) uitgekeerd aan de leden. De leden kunnen de via de coöperatie opgewekte stroom naar rato van het aandeel Zonnestroomdelen waarin men geïnvesteerd heeft als klant inkopen bij Qurrent. Deze ‘zelf’ via de Coöperatie opgewekte zonnestroom zal op de nota weergeven worden als zonnestroom van zonnecentrale Wageningen op Zon. Voor leden die klant worden bij Qurrent betaalt Qurrent een jaarlijkse bijdrage aan de onderhouds- en beheerkosten van de zonnecentrale aan de coöperatie van €27.

Qurrent is een Nederlandse energieleverancier met als doel om Nederland te verduurzamen. Qurrent streeft niet naar maximale winst. Qurrent leeft alleen van de vaste leveringskosten van €6,05 per product per maand. Daar staat tegenover dat energie altijd tegen inkoopprijs wordt verkocht.
Vorig jaar is Qurrent door o.a. Greenpeace en de Consumentenbond verkozen tot groenste energieleverancier van Nederland. Qurrent levert 100% Nederlandse wind- en zonnestroom en helpt haar leden actief met het besparen en zelf opwekken van Energie. Qurrent kent een coöperatief model en is 100% aandeel van Stichting DOEN.

WIE KUNNEN ER MEE DOEN?

Natuurlijke personen, ondernemingen en rechtspersonen kunnen deelnemen, mits ze gevestigd zijn in een onroerende zaak en een aansluiting hebben op het elektriciteitsnet. De maximale deelname van één lid in het eigen vermogen van de Coöperatie is gemaximeerd op 10%.

DE COÖPERATIE

Wageningen op Zon is een coöperatie van burgers die gezamenlijk via de Coöperatie een zonnecentrale in eigendom hebben. Als u meedoet dan wordt u automatisch lid van de Coöperatie en heeft u medezeggenschap over het beleid.

 SCHRIJF U IN VOOR ZONNESTROOMDELEN

Op de inschrijfpagina kunt u zich aanmelden voor Zonnestroomdelen. U ontvangt dan een Informatiememorandum en een deelnameovereenkomst. U stuurt ons een getekend exemplaar van de deelnameovereenkomst retour en na accepetatie door de Cooperatie kunt u de inschrijving definitief maken door betaling van de Zonnestroomdelen.
Toewijzing gaat op volgorde van inschrijving waarbij voorinschrijvers voorrang genieten.

Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) is deze aanbieding vrijgesteld van prospectusplicht, is de coöperatie is m.b.t. deze aanbieding niet vergunningplichtig en staat de coöperatie niet onder toezicht van de AFM. De coöperatie is volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht dit kenbaar te maken op haar documenten en onderstaande disclaimer op te nemen in de documenten.

Schermafbeelding 2015-05-22 om 14.56.37


[1] Let op: voor deze voorlopige berekening zijn diverse aannamen gedaan, onder meer technische, financiële en fiscale aannamen. Hoewel deze berekeningen zorgvuldig zijn gemaakt, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onder meer eventuele verkeerde berekeningen of aannamen. Laat u goed voorlichten over de eventuele risico’s.