Waterstof excursie geslaagd

Wageningers op zoek naar ervaring met waterstof voor verwarming

waterstofmolekuul

Een groep van 15 Wageningers -waaronder 2 bestuurders van onze coƶperatie- heeft een bezoek gebracht aan Delft en Rozenburg om te leren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van waterstof voor de warmtetransitie. Mensen uit diverse wijken in Wageningen, allemaal met interesse hoe we de noodzakelijke warmtetransitie snel en succesvol kunnen realiseren. En met de vraag of en hoe we onze woningen duurzaam met waterstof kunnen verwarmen om ze van het aardgas af te krijgen. Meer lezen: https://h2h.nu/waterstofexcursie-geslaagd/