Wat kost het en wat levert het op?

zonstroomdelen van wageningen op zonne-energieDaarover stelden verschillende mensen vragen. We hebben een rekenmodel opgesteld om de kosten en baten goed door te kunnen rekenen. Er zijn echter nog enkele onzekere posten zoals de aansluit- en netwerkkosten en mogelijke kosten voor de administratieve afhandeling van de belastingskorting. Daarnaast zijn afspraken met energieleveranciers over een aantrekkelijk leveringstarief van invloed. We verwachten dat het met voldoende deelnemers mogelijk wordt om zonnestroomdelen met een opbrengst van gemiddeld 225 kWh/jaar voor circa €250-300 te kunnen aanbieden. Het jaarlijks rendement in de vorm van belastingkorting op uw energierekening en een uitkering van de coöperatie zal naar verwachting boven de 5% liggen. Als we uitgaan van goede afspraken met een energieleverancier zouden we ook 9% kunnen noemen, maar we blijven nu liever aan de voorzichtige kant. Zodra de kosten en baten definitief zijn zullen we die transparant in beeld brengen. Daarbij stellen we ook een overzicht op van risico’s die van invloed kunnen zijn op de opbrengst en van de wijze waarop die zo goed mogelijk afgedekt zijn.

AFM disclaimer