Stijging van de energieprijzen

November 2021
Het zijn roerige tijden wat betreft energieprijzen. En heel vervelend dat huishoudens nu forse prijsverhogingen doorberekend krijgen. Hoe zit dat nu, als je lid van onze Coöperatie bent, en ook klant van om|nieuwe energie?  ‘Krijg je dan via de coöperatie terug wat je aan om meer betaalt?’ vroeg een lid aan ons. Nee, dat is helaas niet zo. De energiemarkt zit veel complexer in elkaar.

De productie van zonnestroom is niet gelijktijdig met het gebruik door huishoudens.
Een belangrijk gegeven is dat de productie van onze zonnestroom niet gelijktijdig is met de afname van stroom bij de leden thuis. 75% van de productie van onze zonnecentrale wordt geproduceerd in het zomerhalfjaar en maar 25% in de wintermaanden en grootschalige stroomopslag is niet mogelijk. Huishoudens gebruiken in de winter doorgaans wat meer stroom dan in de zomer. Om huishoudens altijd van stroom te kunnen voorzien (ook in de winter) koopt om|nieuwe energie stroom in op de groothandelsmarkt.

De tarieven voor onze zonnestroom en de tarieven voor thuis verschillen nogal
De tarieven voor enerzijds de levering van stroom door onze Coöperatie aan om|nieuwe energie, en anderzijds de levering van stroom door om aan de leden zijn niet gelijk want die zijn afhankelijk van het tijdstip van productie en van verbruik. De tarieven op de groothandelsmarkt zijn op de momenten waarop er een overschot aan duurzame opwek is (in de zomer) doorgaans laag en in de winter bij een gebrek aan duurzame opwek juist weer hoger. De prijs die huishoudens betalen voor stroom (en dan vooral zij die klant zijn met een variabel tarief) wordt dus bepaald door de prijs op de groothandelsmarkt. De prijs die wij als coöperatie krijgen voor onze stroom wordt weliswaar ook bepaald door de prijs op de groothandelsmarkt maar op het moment van productie én er geldt voor teruglevering een ‘afslag’ van 5% op de groothandelsprijs.  De door onze Coöperatie opgewekte stroom kan dus niet direct op het moment van productie één op één aan onze leden die klant bij om|nieuwe energie zijn doorgeleverd worden voor hetzelfde tarief. Daardoor is de prijs die leden betalen voor stroom in de winter hoger dan de prijs die de coöperatie ontvangt voor de productie in de zomer.

Als OM inkoopt op de groothandelsmarkt krijgen we dan wel 100% duurzame stroom?
Op jaarbasis koopt om|nieuwe energie evenveel duurzaam opgewekte stroom van energiecoöperaties in als ze levert aan huishoudens. Dat wordt geregeld met duurzame stroom certificaten (zogenaamde Garanties van Oorsprong). Als klant van om|nieuwe energie krijg je dus 100% duurzame stroom geleverd.

Nu de energieprijzen zo stijgen, krijgt de Coöperatie dan ook meer voor de geleverde stroom?
Inderdaad, de prijs die de Coöperatie ontvangt voor de opgewekte stroom wordt ook hoger als de groothandelsprijzen stijgen. Voor de stroom die wij afgelopen september aan om|nieuwe energie geleverd hebben kregen we een vergoeding van € 0,0835 per kWh terwijl de vergoeding vorig jaar september € 0,0462 per kWh was, een 81% hogere vergoeding dus.

Betekent die hogere prijs voor onze zonnestroom een hogere resultaatuitkering voor leden?
Helaas levert die hogere vergoeding voor onze stroom de Coöperatie per saldo weinig op. De SDE-subsidie die we per opgewekte kWh krijgen wordt namelijk evenredig gekort naarmate de marktprijs hoger ligt. De SDE-subsidie vult de variabele marktprijs namelijk aan tot een vaste vergoeding voor onze opwek van €0,1047 per kWh. De SDE-subsidie garandeert ons echter wel stabiele inkomsten over een periode van 16 jaar.

Waarom worden de voorschotbedragen die huishoudens betalen zo sterk verhoogd?
Bij kleinverbruikers (huishoudens) wordt de levering van energie door energieleveranciers via voorschotten in rekening gebracht en 1x per jaar verrekend op basis van het werkelijke verbruik en het werkelijke inkooptarief (bij een variabel tarief). Omdat de leveranciers de inkoop van stroom en gas die ze doorleveren aan huishoudens direct moeten afrekenen moeten ze ervoor zorgen dat ze d.m.v. de voorschotten aan huishoudens voldoende in rekening brengen. Bij een sterke stijging van de inkoopprijzen is een stijging van de voorschotbedragen dan noodzakelijk anders zouden de bedrijven failliet kunnen gaan. Uiteindelijk wordt eenmaal per jaar via de jaarnota het werkelijke gerealiseerde tarief verrekend.

De rijksoverheid heeft toegezegd de gestegen tarieven te gaan compenseren door middel van een korting op de energiebelasting, die nu door de energieleveranciers voor de overheid bij huishoudens via de voorschotbetalingen in rekening gebracht wordt. Zodra die regeling bekend is kunnen de voorschottarieven waarschijnlijk weer omlaag en/of wordt deze korting op de energiebelasting bij de jaarafrekening weer verrekend.

OM is een coöperatieve energieleverancier zonder winstoogmerk
Het is misschien goed om ook te vermelden dat om|nieuwe energie een coöperatieve energieleverancier zonder winstoogmerk is. De tariefstijging gaat niet als winst naar aandeelhouders maar is daadwerkelijk nodig om de inkoopkosten te dekken. In de media hoor je berichten over het omvallen van kleinere energieleveranciers die stroom voor vaste lage tarieven verkocht hebben, maar dat als leverancier nog niet allemaal zelf ingekocht hadden. om|nieuwe energie geeft aan dat daar bij om geen sprake van is en dat alles wat aan klanten verkocht wordt, ook direct ingekocht wordt.