Stroomprijs voor coöp, thuis en als je zonnepanelen hebt

Stroomprijs voor coöp, thuis en als je zonnepanelen hebt

28 februari 2024

 Als lid van de Coöperatie Wageningen op Zon kun je op minstens drie manieren met aspecten van zonnestroomproductie te maken hebben:

  1. Je deelt mee in de opbrengsten van onze zonnecentrale, en die is afhankelijk van de vergoeding die OM|Nieuwe Energie (OM) aan ons betaalt én van de subsidieregeling van de overheid.
  2. Als consument koop je thuis stroom van je leverancier. Misschien is dat ook OM.
  3. Als je zelf thuis ook zonnepanelen hebt, dan heb je te maken met de salderingsregeling en mogelijk moet je nu gaan betalen voor de zonnepanelen.
    De salderingsregeling gaat over stroomverbruik en productie van stroom uit zonnepanelen op je eigen dak en staat dus helemaal los van je lidmaatschap van onze zonnecentrale. De salderingsregeling betekent dat je op jaarbasis de stroom die je op eigen zonnepanelen produceert kunt wegstrepen tegen de stroom die je koopt. Als je méér stroom produceert dan verbruikt zal de energieleverancier je een vergoeding betalen voor deze extra productie.

Opbrengsten van de Coöperatie

De vergoeding aan de Coöperatie van OM blijft gebaseerd op de fluctuerende groothandelsprijs voor stroom en van de momenten waarop wij stroom produceren. Deze vergoeding wordt altijd door de SDE subsidie aangevuld tot een minimale vergoeding per kWh voor onze stroom.

Stroom voor thuis inkopen

Na een periode met hele hoge tarieven voor mensen die geen oud contract met nog lage vaste tarieven hadden is het nu weer mogelijk om vaste contracten af te sluiten, ook bij OM. Als je onze eigen Wageningen op Zon stroom wilt inkopen (met variabel of vast tarief) en nog geen klant bent van Wageningen op Zon | OM kun je je aanmelden via deze <overstaplink>.

Naast de vergoeding aan de Coöperatie voor de zonnestroom die we aan OM leveren, betaalt OM aan Wageningen op Zon voor elk lid wiens huishouden klant is bij OM een vergoeding van €50 per jaar, of €25 als alleen stroom wordt afgenomen. Deze vergoeding keren we als onderdeel van de resultaatuitkering weer uit naar de leden.

Je hebt zelf zonnepanelen, saldeert en moet nu gaan betalen voor je zonnepanelen.  

Het wetsvoorstel om de salderingsregeling op termijn te beëindigen is op 13 februari 2024 door de Eerste Kamer verworpen. Is dit goed nieuws? Dat is nog maar de vraag. Bezitters van zonnepanelen genieten door te kunnen salderen van een financieel voordeel: immers, zij kunnen de zelfgeproduceerde stroom wegstrepen tegen de geleverde stroom. Dit is een vorm van subsidie. De stroomprijs fluctueert namelijk. Zo is in periodes van veel zonnestroomproductie de stroomprijs veelal laag. Anderzijds is de stroomprijs hoog in periodes waarin de vraag naar stroom hoog en het aanbod van (groene) stroom laag is. Op de energiemarkt moeten de stroomleveranciers dan dure stroom inkopen. Naarmate er vaker dure stroom moet worden ingekocht zal de gemiddelde prijs van stroom in het jaar omhooggaan. Die prijs berekenen de stroomleveranciers door aan de klanten. Deze hogere prijs wordt méér gevoeld door huishoudens die zelf geen zonnepanelen hebben dan door huishoudens die zonnepanelen hebben en kunnen salderen. Als belangrijk argument om de salderingsregeling (nog) niet te beëindigen werd aangevoerd dat ook de minderdraagkrachtige huishoudens de kans moesten krijgen om met zonnepanelen zelf stroom te produceren.
Nu de salderingsregeling voorlopig blijft bestaan hebben de energiemaatschappijen het probleem hoe zij de tarieven zodanig kunnen vaststellen dat zij de indirecte subsidiering aan zonnepaneelbezitters niet betalen met hogere kosten voor de klanten zonder panelen. De écht groene leveranciers voelen het probleem het sterkst in periodes van lage productie van zonne- en windenergie omdat zij extra stroom moeten inkopen, en daarbij geen gebruik maken van aanbod uit gas- of kolengestookte centrales. Bovendien zijn hun klanten meer dan gemiddeld zelf zonnepanelenbezitters.
OM hoort bij de kleine groep van 100% groene stroomproducenten. Net als bij andere stroomleveranciers ga je bij OM nu een vastrecht betalen dat afhankelijk is van de hoeveelheid stroom die je teruglevert. Meer info hierover op deze pagina van OM en in deze video.
Betekent dit nu dat de eigen zonnepanelen ineens niet rendabel meer zullen zijn? Nee, het betekent waarschijnlijk dat het rendement op de investering met 1 of 2% procent vermindert. Wat wel dreigt is een onduidelijke markt waarbij elke leverancier andere kosten en vergoedingen rekent.
Mocht dit aanleiding zijn om rond te kijken welke energieleverancier dan de gunstigste voorwaarden heeft, dan is het goed om daarbij voor ogen te houden dat OM een coöperatie is, zonder winstoogmerk, en dat de leden van de coöperatie zelf ook groene producenten zijn. Sinds januari 2023 is onze coöperatie Wageningen op Zon ook lid van OM. Daarmee krijgen we meer inzicht en inspraak in het beleid van OM.
Naast de vergoeding voor de groene stroom die we aan OM leveren, betaalt OM aan Wageningen op Zon een vergoeding van €50 per jaar voor elk lid wiens huishouden klant is bij OM als zowel stroom als gas worden afgenomen, bij alleen stroom €25. Deze vergoeding komt indirect dus ook als inkomsten van de zonnecentrale bij de leden. Leden die niet klant zijn bij OM betalen €3 contributie per zonnestroomdeel per jaar.
Kortom, al is de salderingsregeling gebleven, er zullen veranderingen komen in de tarieven die de stroomleveranciers gaan rekenen.

Bij de ALV van 2024 zal er gelegenheid zijn om hierover meer details te krijgen