Wat als een deelnemer aan de zonnecentrale meer opwekt dan zijn eigen verbruik?

Dat is geen probleem. Maar om zoveel mogelijk gegadigden in de gelegenheid te stellen in Wageningen lokaal duurzame stroom op te wekken wordt het aantal zonnestroomdelen in beginsel gemaximeerd op het totale jaarlijkse stroomverbruik van de deelnemer (waarbij 1 zonnestroomdeel een jaarlijkse productie van 217 kWh vertegenwoordigd).
Maar gaat een deelnemer door energiebesparing  meer opwekken dan zijn eigen verbruik dan blijft het recht op de volledige opbrengst van de zonnestroomdelen bestaan.