Hoe werkt de verrekening?

De stroom die de zonnecentrale opwekt wordt door de coöperatie geleverd aan energieleverancier OM | Nieuwe Energie. De coöperatie ontvangt aanvullend over de geproduceerde stroom een exploitatiesubsidie (SDE+) van het Rijk. De netto opbrengst uit de verkoop van stroom en subsidie wordt naar rato van aantal zonnestroomdelen jaarlijks uitgekeerd aan de leden.

AFM disclaimer