Een tweede burgerzonnecentrale bij MARIN !

MARIN heeft na de goede ervaringen met de eerste coöperatieve zonnecentrale een nieuw dak ter beschikking gesteld voor een nieuwe zonnecentrale. Hiervoor is een aparte projectcoöperatie Marin op Zon opgericht.

Begin 2017 is de SDE+ subsidie voor deze zonnecentrale toegekend, daarnaast is ook provinciale subsidie toegekend. Alles is klaar gemaakt voor de definitieve inschrijving: juridische zaken, technische zaken, verzekeringen en een sluitende business case. Na een informatiemiddag half mei is de definitieve inschrijving opengesteld. Binnen een maand was op alle zonnestroomdelen ingeschreven die inmiddels allemaal zijn toegekend. In totaal nemen 78 huishoudens deel aan de zonnecentrale Marin op Zon waarvan 30 werknemers van Marin. De zonnecentrale is vanaf november 2017 in bedrijf genomen. De centrale bestaat uit 1200 zonnestroomdelen, heeft een totaal vermogen van 300 kW en is daarmee groter dan de centrale van Wageningen op Zon. Meer informatie: http://www.marinopzon.nl. Lees verder

Opbrengst zonnecentrale 8% hoger dan verwacht

kWhDe zonnecentrale van Coöperatie Wageningen op Zon is in bedrijf sinds 29 september 2015. In totaal is tot en met juni 2017 in totaal bijna 311.000 kWh geproduceerd. Dat is  25.000 kWh (8%) boven de verwachte opbrengst bij gemiddelde zoninstraling. In totaal is het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 91 huishoudens opgewekt. De totale en actuele opbrengst is online te volgen op onze site. In onderstaande grafieken is de verwachte productie door het jaar heen (bij een gemiddeld zonaanbod) vergeleken met de actuele productie van onze zonnecentrale. Daaruit blijkt dat de opbrengst van onze zonnecentrale boven verwachting is. Lees verder

18 mei informatiemiddag nieuwe zonnecentrale bij Marin

Het is zover. We zijn bijna klaar om de definitieve inschrijving voor de tweede zonnecentrale bij MARIN te kunnen starten. De investeringskosten en exploitatiekosten hebben we in beeld en de business case laat een aantrekkelijk rendement zien op uw investering in lokale duurzame energieopwekking. We leggen nu de laatste hand aan de deelnamedocumenten en de contracten met MARIN voor gebruik van het dak. 

Op donderdag 18 mei a.s. organiseren we een informatiemiddag over de deelname aan en de definitieve inschrijving voor de tweede coöperatieve zonnecentrale bij het MARIN voor diegenen die zich d.m.v. de voorinschrijving hebben aangemeld voor de aanschaf van Zonnestroomdelen in deze zonnecentrale.

Voorafgaand aan de informatiemiddag sturen we het informatiememorandum (waarin alle informatie over het project en uw deelname beschreven is), de deelnameovereenkomst en de statuten van de coöperatie toe.

MARIN medewerkers hebben voorrang bij de definitieve inschrijving op de 1200 beschikbare zonnestroomdelen. Daarna wordt de definitieve inschrijving opengesteld voor de overige inschrijvers waarbij toekenning plaats vindt op volgorde van datum van voorinschrijving.

Deelnemen aan de voorinschrijving  kan door een vrijblijvende email te sturen naar: info@marinopzon.nl onder vermelding van:
– vrijblijvende voorinschrijving zonnecentrale MARIN op Zon
– uw naam, adres en telefoonnummer
– een indicatie van het aantal zonnestroomdelen waarin men interesse heeft

Meer informatie op: een-nieuwe-zonnecentrale-bij-marin

Een nieuwe zonnecentrale bij Marin

Vorig jaar hebben we al bericht dat MARIN een nieuw dak ter beschikking stelt voor een nieuwe zonnecentrale. Hiervoor is een nieuwe projectcoöperatie Marin op Zon opgericht.

Begin dit jaar is de SDE+ subsidie voor deze zonnecentrale toegekend! De subsidie burgerparticipatie van de provincie was al eerder toegekend. We maken nu alles klaar voor de definitieve inschrijving: juridische zaken (opstalrecht, deelname-overeenkomsten), technische zaken (offerteaanvragen voor de zonnecentrale), verzekeringen en een sluitende business case. We verwachten dat we in april een informatiebijeenkomst kunnen houden en dat de definitieve inschrijving dan open gaat. Vanaf de zomer of het najaar hopen we dan de zonnecentrale in bedrijf gaat.

Lees verder

Bestuurswisseling Wageningen op Zon

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2016 heeft een wijziging van de bestuursleden van de coöperatie Wageningen op Zon plaatsgevonden. Twee bestuursleden: Frank Zegers en Willem van Riemsdijk zetten hun bestuursfunctie voort en. Wolf Bierens heeft afscheid genomen en maakt plaats voor twee nieuwe bestuursleden: Pieter van Ginneken en Elizabeth Hartgers. Zij stellen zich graag aan u voor:
Lees verder