Waterstof excursie geslaagd

Wageningers op zoek naar ervaring met waterstof voor verwarming

waterstofmolekuul

Een groep van 15 Wageningers -waaronder 2 bestuurders van onze coöperatie- heeft een bezoek gebracht aan Delft en Rozenburg om te leren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van waterstof voor de warmtetransitie. Mensen uit diverse wijken in Wageningen, allemaal met interesse hoe we de noodzakelijke warmtetransitie snel en succesvol kunnen realiseren. En met de vraag of en hoe we onze woningen duurzaam met waterstof kunnen verwarmen om ze van het aardgas af te krijgen. Meer lezen: https://h2h.nu/waterstofexcursie-geslaagd/

2018 opbrengst zonnecentrale 21% hoger dan verwacht

kWhDe zonnecentrale van Coöperatie Wageningen op Zon heeft in 2018 ruim 210.000 kWh aan duurzame zonnestroom geproduceerd, maar liefst 21% boven de verwachte productie bij een gemiddeld zonaanbod. De hoge productie komt met name door het extreem hoge zonaanbod in de maanden mei en juli.  De zonnecentrale is in bedrijf sinds 29 september 2015 en in totaal is al ruim 600.0 00 kWh geproduceerd. De totale en actuele opbrengst is online te volgen op onze site. In onderstaande grafieken is voor 2018  de verwachte productie door het jaar heen (bij een gemiddeld zonaanbod) vergeleken met de actuele productie van onze zonnecentrale. Daaruit blijkt dat de opbrengst van onze zonnecentrale boven verwachting is. Lees verder

Een nieuwe zonnecentrale bij MARIN !

nieuwVrijblijvende voorinschrijving is nu mogelijk.
Doe mee en zeg het voort!

Na de 200 kW zonnecentrale van Coöperatie Wageningen op Zon en de 300 kW zonnecentrale van Coöperatie Marin op Zon is er op het dak van het Offshore Bassin nog ruimte voor een nieuwe burgerzonnecentrale van 250 kW die gerealiseerd gaat worden door Coöperatie Marin op Zon–II. Burger kunnen zich nu vrijblijvend voorinschrijven op zonnestroomdelen van deze derde burgerzonnecentrale MOZ-II. De toewijzing van zonnestroomdelen geschiedt met voorrang aan medewerkers van Marin, dan met voorrang aan voorinschrijvers en op volgorde van datum van voorinschrijving.
Lees verder

Exponentiële groei opwek door lokale energiecoöperaties

logo hieropgewektLokale energiemonitor 2018 van Hieropgewekt.
De door lokale energiecoöperaties opgewekte duurzame energie is in 2018 opnieuw sterk gegroeid. Er is nu 74,5 MWp aan collectief zonvermogen in productie en 159 MW aan collectieve wind, opgeteld genoeg stroom voor ruim 140.000 huishoudens. Op korte termijn staat er nog minstens een verdubbeling op de planning. Het aantal coöperaties is in 2018 toegenomen met 85 tot 484. Ook zijn de eerste warmtecoöperaties en biogasprojecten van start gegaan. Bijna 70.000 Nederlanders zijn lid van een lokale energiecoöperatie. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2018. Lees verder

Opbrengst zonnecentrale in 2017 6% hoger dan verwacht

kWhDe zonnecentrale van Coöperatie Wageningen op Zon heeft in 2017 185.000 kWh aan duurzame zonnestroom geproduceerd, 6% boven de verwachte productie bij een gemiddeld zonaanbod. De zonnecentrale is in bedrijf sinds 29 september 2015 en in totaal is al 394.000 kWh geproduceerd. De totale en actuele opbrengst is online te volgen op onze site. In onderstaande grafieken is voor 2017 de verwachte productie door het jaar heen (bij een gemiddeld zonaanbod) vergeleken met de actuele productie van onze zonnecentrale. Daaruit blijkt dat de opbrengst van onze zonnecentrale boven verwachting is. Lees verder