Een nieuwe zonnecentrale bij Marin

Vorig jaar hebben we al bericht dat MARIN een nieuw dak ter beschikking stelt voor een nieuwe zonnecentrale. Hiervoor is een nieuwe projectcoƶperatie Marin op Zon opgericht.

Begin dit jaar is de SDE+ subsidie voor deze zonnecentrale toegekend! De subsidie burgerparticipatie van de provincie was al eerder toegekend. We maken nu alles klaar voor de definitieve inschrijving: juridische zaken (opstalrecht, deelname-overeenkomsten), technische zaken (offerteaanvragen voor de zonnecentrale), verzekeringen en een sluitende business case. We verwachten dat we in april een informatiebijeenkomst kunnen houden en dat de definitieve inschrijving dan open gaat. Vanaf de zomer of het najaar hopen we dan de zonnecentrale in bedrijf gaat.

Bij de inschrijving voor de nieuwe zonnecentrale krijgen MARIN medewerkers voorrang, maar er komen ook zonnestroomdelen beschikbaar voor Wageningers. U kunt dit aan geĆÆnteresseerde kennissen, vrienden of uw buren laten weten. Zij kunnen hun interesse kenbaar maken door een vrijblijvende email te sturen naar: info@wageningenopzon.nl onder vermelding van:
– vrijblijvende voorinschrijving zonnecentrale MARIN op Zon
– uw naam, adres en telefoonnummer
– een indicatie van het aantal zonnestroomdelen waarin men interesse heeft

Meer informatie op: een-nieuwe-zonnecentrale-bij-marin