Nieuwe subsidieregeling energiebesparing woningen

fonds-energiebesparingWaren er tot voor kort voor Wageningen geen subsidieregelingen beschikbaar voor isolatiemaatregelen in de eigen woning, sinds 15 sept 2016 is er een nieuwe landelijke regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidie-energiebesparing-eigen-huis.

Je dient minimaal 2 of meer energiebesparende maatregelen te nemen om subsidie te kunnen ontvangen. Je kunt daarbij kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas. Er gelden minimale kwaliteitseisen en de subsidie per m2 kent een minimaal aantal vierkante meters.
Dan is er ook nog subsidie voor aanvullende maatregelen als:
• Isolerende deuren
• Isolerend kozijn met triple glas
• Energiezuinige ventilatiesystemen
• douche met warmterugwinning
• waterzijdig inregelen verwarmingssysteem
En een subsidie voor een zeer energiezuinig pakket.
Meer info over de subsidie energiebesparing eigen huis op de site van de: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In aanvulling op energiebesparende maatregelen bestaat er ook nog een subsidieregeling voor duurzame warmteopwekking. Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) ontvang je een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.