Hoe werkt het?

HOE WERKT HET?

 • Een groot zonne-energiesysteem wordt opgesplitst in zonnestroomdelen.
 • U koopt één of meer zonnestroomdelen om uw eigen stroom op te wekken.
 • Een zonnestroomdeel levert jaarlijks gemiddeld 217 kWh op, de opbrengst van een zonnepaneel (een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kWh).
 • De gerealiseerde opbrengsten worden naar rato van uw deelname aan u uitgekeerd.
 • Uw opgewekte stroom is live te volgen via internet.
 • U wordt lid van energiecoöperatie Wageningen op Zon en bent mede-eigenaar van het zonnestroomsysteem.

WAAROM MEEDOEN?

 • 100% duurzaam: u wekt lokaal uw eigen groene stroom op
 • Voordelig: met zonnestroomdelen bent u goedkoper uit
 • Jaarlijks rendement op uw investering in zonnestroomdelen

WAT GEBEURT ER MET MIJN STROOMPRODUCTIE?

 • Uw coöperatie Wageningen op Zon verkoopt de geproduceerde stroom aan energieleverancier Qurrent. De coöperatie ontvangt aanvullend over de geproduceerde stroom een exploitatiesubsidie (SDE+) van het Rijk. De netto opbrengst uit de verkoop van stroom en subsidie wordt naar rato van aantal zonnestroomdelen uitbetaald aan de leden.
 • U kunt uw eigen opgewekte stroom inkopen door over te stappen op Qurrent. Op uw nota  worden de via Wageningen op Zon opgewekte kWh’en dan weergegeven als afkomstig van zonnecentrale Wageningen op Zon.
 • Overstappen op Qurrent is niet verplicht. Voor alle leden worden de opbrengsten via de coöperatie uitgekeerd.

NB: op dit moment zijn alle zonnestroomdelen verkocht, instappen als nieuwe participant is niet meer mogelijk.