Hoe werkt het?

HOE WERKT HET?

 • Een groot zonne-energiesysteem wordt opgesplitst in zonnestroomdelen.
 • U koopt één of meer zonnestroomdelen om uw eigen stroom op te wekken.
 • Een zonnestroomdeel levert jaarlijks gemiddeld 217 kWh op, de opbrengst van een zonnepaneel (een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kWh).
 • De gerealiseerde opbrengsten worden naar rato van uw deelname aan u uitgekeerd.
 • Uw opgewekte stroom is live te volgen via internet.
 • U wordt lid van energiecoöperatie Wageningen op Zon en bent mede-eigenaar van het zonnestroomsysteem.

WAAROM MEEDOEN?

 • 100% duurzaam: u wekt lokaal uw eigen groene stroom op
 • Voordelig: met zonnestroomdelen bent u goedkoper uit
 • Jaarlijks rendement op uw investering in zonnestroomdelen

WAT GEBEURT ER MET MIJN STROOMPRODUCTIE?

 • Uw coöperatie Wageningen op Zon verkoopt de geproduceerde stroom aan duurzame en coöperatieve energieleverancier OM | Nieuwe Energie.
 • De coöperatie ontvangt aanvullend over de geproduceerde stroom een exploitatiesubsidie (SDE+) van het Rijk. De netto opbrengst uit de verkoop van stroom en subsidie wordt naar rato van aantal zonnestroomdelen uitbetaald aan de leden.
 • Als u naast uw investering in lokale duurzame stroomopwekking uw eigen lokaal opgewekte duurzame stroom wil inkopen dan kan dat via OM | Nieuwe Energie. Als u overstapt naar OM maak dan gebruik van de Wageningen op Zon overstappagina:
  aanmelden.samenom.nl/WageningenOpZon
 • Voor leden die klant worden van OM | Nieuwe Energie krijgt de coöperatie een jaarlijkse vergoeding die ten goede komt aan het jaarlijkse rendement dat wij uitkeren aan onze leden. Overstappen op OM | Nieuwe Energie is niet verplicht. Voor alle leden worden de opbrengsten via de coöperatie uitgekeerd.

NB: op dit moment zijn alle zonnestroomdelen verkocht, instappen als nieuwe participant is niet meer mogelijk.

AFM disclaimer