Garantietermijn van belastingkorting verlengd naar 15 jaar

looptijdEen succes dat de lokale energie-initiatieven afgelopen maand gehaald hebben in de onderhandelingen met minister Kamp is dat de garantietermijn voor de belastingkorting voor collectief opgewekte decentrale energie waarschijnlijk verlengd wordt van 10 naar 15 jaar. Dat betekent een hoger rendement op uw investering in zonnestoomdelen en langer zekerheid dan bij investeren in zonnepanelen op eigen dak. De salderingsregeling die geldt voor opwekking van zonnestroom op eigen dak wordt over 5 jaar al herzien.