Wageningen op Zon geen last van BTW standpunt minister Kamp

belastingdienstWageningen op Zon heeft vanaf het begin in de richtprijs voor een zonnestroomdeel de BTW opgenomen. Daarom wijzigen de kosten voor onze leden niet door het recente standpunt van minister Kamp dat over de inleg van leden BTW afgedragen dient te worden. Lees verder voor meer informatie over de fiscale discussies van lokale initiatieven en minister Kamp.

Er is de laatste maanden nogal wat publiciteit over de fiscale situatie rond de ‘postcoderooscoƶperaties’ waarbij de leden gebruik maken van de regeling verlaagd tarief energiebelasting. Veel initiatieven gingen ervan uit dat er geen BTW afgedragen hoeft te worden over de (kapitaal)inleg van leden waarmee de zonnepanelen aangeschaft worden. Minister Kamp heeft echter gesteld dat als de inleg een recht geeft op de levering van stroom dat er dan BTW afgedragen dient te worden over de inleg. Veel initiatieven gingen ervan uit dat dat niet het geval zou zijn en rekenden met een inleg excl. BTW. Wageningen op Zon heeft dit niet gedaan en vanaf het begin in de zonnestroomdeelprijs de BTW meegenomen. Onze kosten en baten voor de deelnemers wijzigen dus niet direct door dit standpunt van minister Kamp. Omdat er per saldo ook geen BTW teruggaaf aan de coƶperatie is, is een aandachtspunt de opbouw van voldoende reserveringen voor onvoorziene zaken en vervanging van de omvormers na 10-15 jaar. Daarvoor is een onderhoud- en beheervergoeding voorzien. Voor veel initiatieven betekent het standpunt van Kamp dat er nauwelijks een positieve ‘business case’ voor de deelnemers mogelijk is. Wij hebben geluk met de Gelderse subsidie waardoor we dit probleem niet hebben. De discussie van de lokale initiatieven met minister Kamp en de belastingdienst loopt echter nog en we volgen dat nauwgezet. Verwacht wordt dat voor het eind van het jaar de fiscale situatie helemaal helder is.

AFM disclaimer