De opbrengst in 2015 van de zonnecentrale

kWhDe zonnecentrale van Coöperatie Wageningen op Zon is in bedrijf sinds 29 september 2015. In 2015 is in totaal 19.800 kWh geproduceerd een hoeveelheid stroom gelijk aan het jaarverbruik van 5 tot 6  huishoudens. De totale en actuele opbrengst is online te volgen op onze site. Deze opbrengst voldoet aan de verwachtingen. Natuurlijk is de opbrengst in de donkere wintermaanden laag. In het winterhalfjaar (okt-maa) wordt naar verwachting maar 25% van de totale jaarproductie geproduceerd. In het zomerhalfjaar (apr-sep) is dat dus 75% van de jaarproductie. In onderstaande grafieken is de verwachte productie door het jaar heen (bij een gemiddeld zonaanbod) vergeleken met de actuele productie van onze zonnecentrale. Daaruit blijkt dat onze zonnecentrale naar verwachting produceert.

OPbrengst 2015Opbrengst 2015 cumulatief