Bestuurswisseling Wageningen op Zon

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2016 heeft een wijziging van de bestuursleden van de coöperatie Wageningen op Zon plaatsgevonden. Twee bestuursleden: Frank Zegers en Willem van Riemsdijk zetten hun bestuursfunctie voort en. Wolf Bierens heeft afscheid genomen en maakt plaats voor twee nieuwe bestuursleden: Pieter van Ginneken en Elizabeth Hartgers. Zij stellen zich graag aan u voor:

Pieter van Ginneken

Pieter van Ginniken

Pieter van Ginneken

“De creativiteit en degelijkheid waarmee de initiatiefnemers de coöperatie van de grond hebben gekregen, stimuleert me om zelf ook actief mee te werken in het bestuur. Als penningmeester hoop ik bovendien meer inzicht te krijgen hoe het begrip duurzaamheid ook in financiële zin tot uitdrukking moet komen.”

Pieter zal binnen het bestuur de rol van penningmeester oppakken en is bereikbaar via: penningmeester@wageningenopzon.nl

Elizabeth Hartgers
Elizabeth Hartgers

Elizabeth Hartgers

“Gezamenlijk bezit schept ook een stuk mede-betrokkenheid. Ik ben benieuwd hoe een collectief bezit zoals onze zonnecentrale wordt beheerd, wat daarbij komt kijken en hoe we continuïteit kunnen bieden op langere termijn. Ik vind het mooi om te zien hoe zo’n duurzaam initiatief echt van onderaf is vormgegeven en gefinancierd. Ik hoop dat Wageningen op Zon ook een platform kan worden voor andere duurzame initiatieven of uitwisseling van ideeën en initiatieven”

Elizabeth zal binnen het bestuur het beheer van de ledenadministratie en de website oppakken en is bereikbaar via: ledenadmin@wageningenopzon.nl