Auteursarchief: FrankZegers

Exponentiële groei opwek door lokale energiecoöperaties

logo hieropgewektLokale energiemonitor 2018 van Hieropgewekt.
De door lokale energiecoöperaties opgewekte duurzame energie is in 2018 opnieuw sterk gegroeid. Er is nu 74,5 MWp aan collectief zonvermogen in productie en 159 MW aan collectieve wind, opgeteld genoeg stroom voor ruim 140.000 huishoudens. Op korte termijn staat er nog minstens een verdubbeling op de planning. Het aantal coöperaties is in 2018 toegenomen met 85 tot 484. Ook zijn de eerste warmtecoöperaties en biogasprojecten van start gegaan. Bijna 70.000 Nederlanders zijn lid van een lokale energiecoöperatie. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2018. Lees verder

Opbrengst zonnecentrale in 2017 6% hoger dan verwacht

kWhDe zonnecentrale van Coöperatie Wageningen op Zon heeft in 2017 185.000 kWh aan duurzame zonnestroom geproduceerd, 6% boven de verwachte productie bij een gemiddeld zonaanbod. De zonnecentrale is in bedrijf sinds 29 september 2015 en in totaal is al 394.000 kWh geproduceerd. De totale en actuele opbrengst is online te volgen op onze site. In onderstaande grafieken is voor 2017 de verwachte productie door het jaar heen (bij een gemiddeld zonaanbod) vergeleken met de actuele productie van onze zonnecentrale. Daaruit blijkt dat de opbrengst van onze zonnecentrale boven verwachting is. Lees verder

Een tweede burgerzonnecentrale bij MARIN !

MARIN heeft na de goede ervaringen met de eerste coöperatieve zonnecentrale een nieuw dak ter beschikking gesteld voor een nieuwe zonnecentrale. Hiervoor is een aparte projectcoöperatie Marin op Zon opgericht.

Begin 2017 is de SDE+ subsidie voor deze zonnecentrale toegekend, daarnaast is ook provinciale subsidie toegekend. Alles is klaar gemaakt voor de definitieve inschrijving: juridische zaken, technische zaken, verzekeringen en een sluitende business case. Na een informatiemiddag half mei is de definitieve inschrijving opengesteld. Binnen een maand was op alle zonnestroomdelen ingeschreven die inmiddels allemaal zijn toegekend. In totaal nemen 78 huishoudens deel aan de zonnecentrale Marin op Zon waarvan 30 werknemers van Marin. De zonnecentrale is vanaf november 2017 in bedrijf genomen. De centrale bestaat uit 1200 zonnestroomdelen, heeft een totaal vermogen van 300 kW en is daarmee groter dan de centrale van Wageningen op Zon. Meer informatie: http://www.marinopzon.nl. Lees verder

Opbrengst zonnecentrale 8% hoger dan verwacht

kWhDe zonnecentrale van Coöperatie Wageningen op Zon is in bedrijf sinds 29 september 2015. In totaal is tot en met juni 2017 in totaal bijna 311.000 kWh geproduceerd. Dat is  25.000 kWh (8%) boven de verwachte opbrengst bij gemiddelde zoninstraling. In totaal is het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 91 huishoudens opgewekt. De totale en actuele opbrengst is online te volgen op onze site. In onderstaande grafieken is de verwachte productie door het jaar heen (bij een gemiddeld zonaanbod) vergeleken met de actuele productie van onze zonnecentrale. Daaruit blijkt dat de opbrengst van onze zonnecentrale boven verwachting is. Lees verder

18 mei informatiemiddag nieuwe zonnecentrale bij Marin

Het is zover. We zijn bijna klaar om de definitieve inschrijving voor de tweede zonnecentrale bij MARIN te kunnen starten. De investeringskosten en exploitatiekosten hebben we in beeld en de business case laat een aantrekkelijk rendement zien op uw investering in lokale duurzame energieopwekking. We leggen nu de laatste hand aan de deelnamedocumenten en de contracten met MARIN voor gebruik van het dak. 

Op donderdag 18 mei a.s. organiseren we een informatiemiddag over de deelname aan en de definitieve inschrijving voor de tweede coöperatieve zonnecentrale bij het MARIN voor diegenen die zich d.m.v. de voorinschrijving hebben aangemeld voor de aanschaf van Zonnestroomdelen in deze zonnecentrale.

Voorafgaand aan de informatiemiddag sturen we het informatiememorandum (waarin alle informatie over het project en uw deelname beschreven is), de deelnameovereenkomst en de statuten van de coöperatie toe.

MARIN medewerkers hebben voorrang bij de definitieve inschrijving op de 1200 beschikbare zonnestroomdelen. Daarna wordt de definitieve inschrijving opengesteld voor de overige inschrijvers waarbij toekenning plaats vindt op volgorde van datum van voorinschrijving.

Deelnemen aan de voorinschrijving  kan door een vrijblijvende email te sturen naar: info@marinopzon.nl onder vermelding van:
– vrijblijvende voorinschrijving zonnecentrale MARIN op Zon
– uw naam, adres en telefoonnummer
– een indicatie van het aantal zonnestroomdelen waarin men interesse heeft

Meer informatie op: een-nieuwe-zonnecentrale-bij-marin