Al 44 belangstellende huishoudens hebben zich gemeld. Zeg het voort!

aanmelden voor zonne-energie wageningen op zonBinnen een week nadat Wageningen op Zon zich met de site en een bericht in de Gelderlander en in de Veluwepost aan het publiek gepresenteerd heeft hebben zich  al 44 belangstellende huishoudens gemeld.
Zeg het voort! Dan komt de realisatie van de zonnecentrale snel dichterbij.
Er blijkt in ieder geval behoefte te zijn aan investeren in zonne-energie op andermans dak om zo eigen duurzame stroom op te wekken. Daarnaast ontvangen we tips voor daken en vragen over de kosten van zonnestroomdelen. Op korte termijn gaan we daar meer informatie over geven. Op dit moment zoeken we nog een aantal kostenposten nader uit. Bijvoorbeeld of de energiebedrijven die de belastingkorting aan de deelnemers moeten gaan doorsluizen daar kosten voor willen gaan rekenen.