DE AMBASSADEURS
Ambassadeur Ien van DoormalenIen van Doormalen – directeur Solidez
“Ik vertrouw op een toekomst waarin burgers actief en met elkaar vorm geven aan hun eigen leefomgeving. Kernwaarden als gemeenschapszin, verantwoordelijkheid en rentmeesterschap zijn voor mij daarin van belang. Initiatieven als deze dragen bij aan een vitale, betrokken gemeenschap met evenwichtige aandacht voor mens en natuur”.

ambassadeur Rob Janmaat 100x100Rob Janmaat – vz. Mooi Wageningen en dir. communicatiebureau de Lynx
“Het is voor mij zonneklaar dat we de overstap moeten gaan maken van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Die overgang krijgt extra glans als we dat als samenleving zelf kunnen initiëren en organiseren. Wageningen op Zon is daar een heel mooi voorbeeld van. Daar loop ik warm voor. ”

Ambassadeur Louise Vet NIOOLouise Vet – dir. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
“De toekomst is aan lokaal opgewekte energie. Energiebeleid, wetgeving en belastingen zijn in het Nationaal Energieakkoord zodanig aangepast dat decentrale duurzame opwekking nu meer kansen krijgt. Wageningen op Zon is een goed burgerinitiatief dat deze uitdaging oppakt.”

Ambassadeur-Rogier-Coenraads---Stichting-Zonne-energie-WageningenRogier Coenraads – projectleider Stichting Zonne-energie Wageningen
“De zon is een prachtige en krachtige bron van energie. Het Energieakkoord geeft ons nieuwe mogelijkheden voor collectieve zonne-energieprojecten. Op deze wijze willen wij samen met Wageningen op Zon zonne-energie voor alle Wageningse burgers mogelijk maken.”

Ambassadeur Robbert Kamphuis Robbert Kamphuis – kunstenaar
“Het energie-probleem is misschien niet zo’n groot probleem als het lijkt. Met betrouwbare technieken kunnen we energie uit zonlicht halen en dat is inmiddels ook heel betaalbaar. Als we dat dan ook nog gezamenlijk én op lokale schaal organiseren, zetten we daarmee een flinke stap naar een duurzamere toekomst. Wageningen op Zon zet die stap en het loont echt de moeite om daar aan mee te doen!”